zaterdag 15 augustus 2020
Dojo Saikoro
Welkom bij Dojo Saikoro Minimaliseren

Laatste update : 28 februari 2020.

Welkom op de website van Dojo Saikoro, dé Budovereniging van Hoofddorp en omstreken. Inmiddels een begrip voor 12,5  jaar! 

In een veilige en gezellige omgeving geven Rogier van der Peijl en Sergio Schouten vol enthousiasme karate en jiu-jitsu lessen aan leerlingen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

Het doel van lessen is niet enkel het aanleren van verschillende (verdedigings-)technieken maar ook komen de omgang met medeleerlingen en het opbouwen van zelfvertrouwen aan de orde. Het gaat bij Dojo Saikoro om zelfontplooiing op zo veel mogelijk gebieden.

Dat de gemoedelijke sfeer niet in de weg staat aan een goede en intensieve training is het beste te ervaren in een proefles.

Hierbij nodigen wij u of uw kind dan ook uit om eens een les mee te komen doen.

Meld u aan via info@saikoro.nl en u krijgt zo snel mogelijk te horen op welke dag en tijd u of uw kind langs kan komen.Wij zien u graag verschijnen!!

  
Vraag Minimaliseren
Vakantie

Bij Saikoro volgen wij de schoolvakanties van de basisscholen. Alleen rond de zomervakantie en kerstvakantie wijkt dit soms af.   
Nieuws Minimaliseren

Start lessen 18-9-2020

Beste allemaal,

Na een zeer bijzondere eerste helft van het jaar gaan we bijna beginnen aan deel 2. De zomervakantie is bijna voorbij en wij willen graag even stil staan bij wat Corona voor de komende periode lijkt te gaan betekenen.
We gaan daarbij uit van de situatie, zoals die nu is, met de bijbehorende maatregelen. Als daar door omstandigheden weer veranderingen in komen kan het zijn dat  wij genoodzaakt zijn de zaken toch anders aan te pakken. Blijf de mail, website en socials in de gaten houden.

Begin
Het is de intentie om per 18 augustus de lessen weer te laten beginnen. We mogen de zaal weer in op dit moment en dat gaan we ook doen. Daarbij zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden om te ventileren.
Materiaal moet tussen de lessen worden schoongemaakt, dus zullen alle lessen 5 minuten eerder stoppen.
Er mag met partner getraind worden en dat gaan we ook in passen. Indien jullie je daar niet prettig bij voelen laat dat dan weten, we proberen daar rekening mee te houden. Uiteraard hebben we er ook begrip voor als het trainen in een groep niet prettig voelt en je voorlopig niet komt trainen. Laat dit echter wel aan ons weten!

Eigen verantwoordelijkheid
Wij zijn er van overtuigd dat wij een club mensen hebben met hart voor jiu-jitsu en karate, maar daarmee ook voor hun eigen en andermans gezondheid. We willen dat ook niet lichtvaardig oppakken.
Iedereen die klachten heeft van verkoudheid blijft thuis, ook als jezelf denkt dat het wel mee zal vallen!
We gaan er vanuit dat mensen die  naar een gebied geweest zijn met code oranje of rood zelf 2 weken quarantaine in acht nemen, en die periode niet op de trainingen komen.

Mensen met klachten die getest zijn en te horen hebben gekregen dat de test negatief was (dus geen Corona) zijn uiteraard wel welkom.
Het is voor ons niet in redelijkheid mogelijk daarop onderzoek te verrichten, zodat we daarin expliciet jullie hulp en medewerking nodig hebben. Met zijn allen, en alleen met zijn allen, kunnen we de trainingen weer oppakken en ondertussen het virus zoveel mogelijk tegenhouden.

Vragen?
Als er vragen zijn horen we dat graag. Mede door vakantie kan het zijn dat de reactie enigszins vertraagd zal zijn.

Met sportieve, vriendelijke groet

Rogier en Sergio
mede namens Cor en het lesgevend kader.


lees verder ...
Contributie Minimaliseren

Voor het betalen de contributie bieden wij u de mogelijkheid om uw contributie naar eigen keuze op een van de volgende twee manieren te voldoen:

-  het jaarbedrag in 1 keer overmaken of

-  automatische incasso per maand

(maandbedrag = jaarbedrag gedeeld door 12)

Betaalt u niet in 1 keer maar heeft u ook nog geen automatische incasso, haal dan snel het formulier bij een van de docenten.

Check voor de hoogte van de contributie ook de website onder algemene informatie.

  
Agenda Minimaliseren
Event StartEvent EndTitle
18-8-2020 18:00 18-8-2020 18:30 Start lessen na vakantie!
KBN / JBN Minimaliseren

In deze examen periode willen wij uw aandacht ook vestigen op de lidmaatschap van de Karate Bond Nederland e/o de Judo Bond Nederland. Ondanks dat voor velen Dan examens ver weg lijken is het toch verstandig om z.s.m. inschrijving bij de bond te regelen. Voor bijvoorbeeld wedstrijden is het verplicht lid te zijn van de KBN / JBN en voor deelname aan een Dan examen moet men 3 jaar lid zijn van de bond.

Inschrijving bij de KBN kan via www.kbn.nl
Inschrijving bij de JBN kan via
www.jbn.nl

  
Copyright (c) 2009 by Portal Partners B.V. GebruiksovereenkomstPrivacybeleid