maandag 10 december 2018
Dojo Saikoro
Welkom bij Dojo Saikoro Minimaliseren

Laatste update : 27 augustus 2018

Welkom op de website van Dojo Saikoro, dé Budovereniging van Hoofddorp en omstreken die in 2018 10 jaar bestaat!! 

In een veilige en gezellige omgeving geven Rogier van der Peijl en Sergio Schouten vol enthousiasme karate en jiu-jitsu lessen aan leerlingen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

Het doel van lessen is niet enkel het aanleren van verschillende (verdedigings)technieken maar ook komen de omgang met medeleerlingen en het opbouwen van zelfvertrouwen aan de orde. Het gaat bij Dojo Saikoro om zelfontplooiing op zo veel mogelijk gebieden.

Dat de gemoedelijke sfeer niet in de weg staat aan een goede en intensieve training is het beste te ervaren in een proefles.

Hierbij nodigen wij u of uw kind dan ook uit om eens een les mee te komen doen.

Meld u aan via info@saikoro.nl en u krijgt zo snel mogelijk te horen op welke dag en tijd u of uw kind langs kan komen.Wij zien u graag verschijnen!!

  
Vraag Minimaliseren
Mijn goede voornemens voor dit jaar

Antwoord versturen 
Vakantie

Vakanties 2018

In 2018 is er geen les bij Saikoro op de volgende momenten!

Herfstvakantie van 22 oktober tot en met 28 oktober  

kerstvakantie van 17 december tot en met 7 januari    
Nieuws Minimaliseren

AVG en privacy

Per 25 mei 2018 zijn er nieuwe regels van kracht die de privacy van mensen moet beschermen. het zijn aanscherpingen van reeds bekende Nederlandse wetten die in heel Europa gelden.

Uiteraard gaat Saikoro voorzichtig om met de gegevens van onze leden. De administratie is enkel inzichtelijk voor het bestuur en bij examens voor het schrijven van de diploma’s, maar enkel voor zover het de noodzakelijke informatie betreft. Alle informatie is bovendien afgschermd zoals je in deze digitale tijd mag verwachten.

De Europese wetgeving verplicht bedrijven en verenigingen om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens bewaard worden en hoe deze beveiligd zijn. Wil je weten hoe dat precies zit bij ons dan kan je een afschrift van onze analyse opvragen via de mail! 

lees verder ...

10 jarig bestaan e.a. meldingen
10-jarig bestaan

Dit jaar bestaan we als vereniging 10 jaar! Daar mogen we best even bij stilstaan. Gedurende het jaar zullen we diverse dingen organiseren, houd de agenda dan ook goed in de gaten en reserveer de reeds bekende data snel in je eigen agenda!

Communicatie met de leden
Gedurende het jaar proberen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van vakanties, wijzigingen en ander belangrijk nieuws. Uiteraard geven we dit zoveel mogelijk aan in de lessen. We maken echter ook gebruik van de e-mail en Facebook om iedereen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Om e-mails van te ontvangen moet u zich inschrijven op de website.

E-mail: ga naar de website, rechtsboven ziet u ‘registreren’. Door te registreren schrijft u zich in op de nieuwsbrieven die we via de e-mail versturen.

Hierop zijn ook de regels met betrekking tot privacy van toepassing, zoals per 25 mei door Europa opgelegd. Wil je weten hoe Saikoro omngaat met de ‘AVG’  stuur dan even een mail en je krijgt onze toelichting snel toegestuurd!

Contributie 2018
We hebben wederom de contributie gelijk gehouden. De tarieven die nu op de site staan gelden dus ook voor 2018.

Jaarbetalingen: alle leden die het jaar in 1x vooruitbetalen krijgen in januari een factuur.
Automatische incasso: doet u een maandelijkse betaling, u kunt dan gebruik maken van automatische incasso. Formulieren zijn bij de leraar beschikbaar.

lees verder ...
Contributie Minimaliseren

Voor het betalen de contributie bieden wij u de mogelijkheid om uw contributie naar eigen keuze op een van de volgende twee manieren te voldoen:

-  het jaarbedrag in 1 keer overmaken of

-  automatische incasso per maand

(maandbedrag = jaarbedrag gedeeld door 12)

Betaalt u niet in 1 keer maar heeft u ook nog geen automatische incasso, haal dan snel het formulier bij een van de docenten.

Check voor de hoogte van de contributie ook de website onder algemene informatie.

  
Agenda Minimaliseren
Dangraadtraining
Start Date/Time:
zondag 11 november 2018 08:30
End Date/Time:
zondag 11 november 2018 10:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by Administrator Account On woensdag 12 september 2018
KBN / JBN Minimaliseren

In deze examen periode willen wij uw aandacht ook vestigen op de lidmaatschap van de Karate Bond Nederland e/o de Judo Bond Nederland. Ondanks dat voor velen Dan examens ver weg lijken is het toch verstandig om z.s.m. inschrijving bij de bond te regelen. Voor bijvoorbeeld wedstrijden is het verplicht lid te zijn van de KBN / JBN en voor deelname aan een Dan examen moet men 3 jaar lid zijn van de bond.

Inschrijving bij de KBN kan via www.kbn.nl
Inschrijving bij de JBN kan via
www.jbn.nl

  
Copyright (c) 2015 by Dojo Saikoro GebruiksovereenkomstPrivacybeleid